Kopnummers toevoegen aan bijschriften

U kunt kopnummers opnemen in bijschriften.

Zorg ervoor dat uw document koppen heeft. U kunt de vooraf gedefinieerde alinea-opmaakprofielen "Kop [1–10]" gebruiken. U moet ook een nummeringsschema toewijzen aan de alinea-opmaakprofielen van de kop. Gebruik Extra - Kopnummering.

  1. Selecteer het object om een bijschrift te krijgen.

  2. Kies Invoegen - Bijschrift.

  3. Selecteer een type bijschrift in het vak Categorie en selecteer een nummeringsschema in het vak Nummering. U kunt een optionele bijschrifttekst invoeren in het vak Bijschrift.

  4. Klik op Opties.

  5. Selecteer in het vak Tot niveau het overzichtsniveau van het kopnummer dat vóór het bijschriftnummer moet worden weergegeven.

  6. Typ het teken dat moet verschijnen tussen het(de) kopnummer(s) en het bijschriftnummer in het vak Scheidingsteken en klik vervolgens op OK.

  7. Klik in het dialoogvenster Bijschrift op OK.

Als het bijschrift al in het document is ingevoegd, klik dan met rechts op het bijschriftnummer, kies Velden bewerken en voer vervolgens waarden in voor Tot niveau en Scheidingsteken.

tip

LibreOffice kan automatisch een bijschrift toevoegen wanneer u een object, afbeelding of tabel invoegt. Kies - LibreOffice Writer - Automatische bijschriften.


Help ons, alstublieft!