Hoofdstuknummers aan bijschriften toevoegen

U kunt hoofdstuknummers in bijschriften opnemen.

Zorg ervoor dat de tekst in uw document op hoofdstuk gesorteerd is, en dat de hoofdstuktitels en desgewenst de sectietitels een van de vooraf gedefinieerde alinea-opmaakprofielen voor koppen gebruiken. U moet ook een nummeringsoptie aan de alinea-opmaakprofielen voor koppen toevoegen.

  1. Selecteer het item waaraan u een bijschrift wilt toevoegen.

  2. Kies Invoegen - Bijschrift.

  3. Selecteer een bijschrifttitel in het vak Categorie en selecteer een nummeringsschema in het vak Nummering.
    U kunt in dit dialoogvenster ook een bijschrift invoeren. Typ desgewenst tekst in het vak Bijschrift.

  4. Klik op Opties.

  5. Selecteer in het vak Niveau het aantal kopniveaus dat in het hoofdstuknummer moet worden opgenomen.

  6. Typ in het vak Scheidingsteken het teken waarmee u het hoofdstuknummer(s) van het bijschriftnummer wilt scheiden en klik dan op OK.

  7. In het dialoogvenster Bijschrift klikt u op OK.

Tippictogram

LibreOffice kan automatisch een bijschrift toevoegen wanneer u een object, afbeelding of tabel invoegt. Kies - LibreOffice Writer - Automatische bijschriften.


Help ons, alstublieft!