Het resultaat van een tabelberekening in een andere tabel weergeven

U kunt in de ene tabel een berekening op cellen uitvoeren en in een andere tabel het resultaat weergeven.

  1. Open een tekstdocument, voeg een tabel met meerdere kolommen en rijen in, en voeg dan nog een tabel in die uit één cel bestaat.

  2. Typ getallen in een aantal cellen van de grote tabel.

  3. Plaats de cursor in de tabel met één cel, en druk dan op F2.

  4. In de Formulebalk voert u de functie in die u wilt uitvoeren, bijvoorbeeld =SOM.

  5. Klik in de grotere tabel in een cel met een getal, klik op het plusteken (+) en klik dan in een andere cel met een getal.

  6. Druk op Enter.

Notitiepictogram

U kunt de tabel desgewenst opmaken zodat deze zich als normale tekst gedraagt. Voeg de tabel in een frame in, en veranker het frame vervolgens als een teken. Het frame blijft aan de aangrenzende tekst verankerd wanneer u tekst invoegt of verwijdert.


Help ons, alstublieft!