Complexe formules in tekstdocumenten berekenen

U kunt vooraf gedefinieerde functies in een formule gebruiken, en het resultaat van de berekening dan in een tekstdocument invoegen.

Wilt u bijvoorbeeld de gemiddelde waarde van drie getallen berekenen, dan gaat u als volgt te werk:

  1. Klik in het document op de plaats waar u de formule wilt invoegen, en druk dan op F2.

  2. Klik op het pictogram Formule en kies 'Gemiddelde' uit de lijst Statistische functies.

  3. Voer de drie getallen in, gescheiden door verticale slashes (|).

  4. Druk op Enter. Het resultaat wordt als een veld in het document ingevoegd.

Als u de formule wilt bewerken, dubbelklikt u op het veld in het document.

Het resultaat van een tabelberekening in een andere tabel weergeven

Werkbalk Formule

Berekenen in tekstdocumenten

Het resultaat van een formule berekenen en in een tekstdocument plakken

De som van een reeks tabelcellen berekenen

Over meerdere tabellen berekenen

Help ons, alstublieft!