De som van een reeks tabelcellen berekenen

 1. Kies Tabel - Tabel invoegen en voeg in een tekstdocument een tabel in met één kolom en meerdere rijen.

 2. Typ een getal in elke cel van de kolom, maar laat de laatste cel in de kolom leeg.

 3. Plaats de cursor in de laatste cel van de kolom, en klik dan op het pictogram Som van de balk Tabel.
  De Formulebalk verschijnt met het item '=som'.

 4. Klik in de eerste cel van de reeks die u wilt optellen, sleep de cursor naar de laatste cel, en laat de muisknop dan los.
  LibreOffice voegt een formule in waarmee de som van de waarden in de huidige kolom berekend kan worden.

 5. Druk op Enter of klik op Toepassen in de Formulebalk.
  De som van de waarden in de huidige kolom wordt in de cel ingevoerd.

Als u ergens in de kolom een ander getal invoert, wordt de som bijgewerkt zodra u in de laatste kolomcel klikt.

U kunt op dezelfde manier ook snel de som van een rij getallen berekenen.

Werkbalk Formule

Berekenen in tekstdocumenten

Complexe formules in tekstdocumenten berekenen

Het resultaat van een formule berekenen en in een tekstdocument plakken

Over meerdere tabellen berekenen

Help ons, alstublieft!