Het resultaat van een formule berekenen en in een tekstdocument plakken

Als uw tekst al een formule bevat, bijvoorbeeld '12+24*2', kan LibreOffice het resultaat van de formule berekenen en in uw document plakken, zonder de Formulebalk te gebruiken.

  1. Selecteer de formule in de tekst. De formule mag alleen getallen en operatoren bevatten, geen spaties.

  2. Kies Gegevens - Berekenen, of druk op +Plusteken (+).

  3. Plaats de cursor waar u het resultaat van de formule wilt invoegen en kies vervolgens Bewerken - Plakken, of druk op +V.
    De geselecteerde formule wordt vervangen door het resultaat.

Help ons, alstublieft!