Het resultaat van een formule berekenen en in een tekstdocument plakken

Als uw tekst al een formule bevat, bijvoorbeeld '12+24*2', kan LibreOffice het resultaat van de formule berekenen en in uw document plakken, zonder de Formulebalk te gebruiken.

  1. Selecteer de formule in de tekst. De formule mag alleen getallen en operatoren bevatten, geen spaties.

  2. Kies Extra - Berekenen of druk op +plusteken (+).

  3. Zet de cursor op de plaats waar u het resultaat van de formule wilt invoegen, en kies dan Bewerken - Plakken, of druk op +V.
    De geselecteerde formule wordt vervangen door het resultaat.

Werkbalk Formule

Berekenen in tekstdocumenten

Complexe formules in tekstdocumenten berekenen

De som van een reeks tabelcellen berekenen

Over meerdere tabellen berekenen

Help ons, alstublieft!