Berekenen in tekstdocumenten

U kunt een berekening rechtstreeks in een tekstdocument of een teksttabel invoegen.

  1. Klik in het document op de plaats waar u de berekening wilt invoegen, en druk dan op F2. Als u in een tabelcel staat, typt u een gelijkteken (=) in.

  2. Typ de berekening die u wilt invoegen, bijvoorbeeld =10000/12, en druk dan op Enter.

U kunt ook op het pictogram Formule op de Formulebalk klikken, en dan een functie voor uw formule kiezen.

note

Als u naar cellen in een Writer-teksttabel wilt verwijzen, zet u het celadres of celbereik tussen punthaakjes. Als u bijvoorbeeld vanuit een andere cel naar cel A1 wilt verwijzen, voert u '=' in de cel in.


Celinvoer die begint met een isgelijkteken (=)

Om een tabelcelinvoer te maken dat begint met het = -teken, voert u eerst een spatie in, vervolgens het =-teken en verwijdert u vervolgens de spatie.

Werkbalk Formule

Complexe formules in tekstdocumenten berekenen

Het resultaat van een formule berekenen en in een tekstdocument plakken

De som van een reeks tabelcellen berekenen

Over meerdere tabellen berekenen

Help ons, alstublieft!