Gebruikergedefinieerde randen in tekstdocumenten

U kunt verschillende celranden op geselecteerde cellen in een Writer-tabel en op de hele tabel toepassen. Andere objecten in tekstdocumenten kunnen ook gebruikergedefinieerde randen hebben. Zo kunt u randen toewijzen aan pagina-opmaakprofielen, frames en ingevoegde afbeeldingen of diagrammen.

  1. Selecteer de cel of een blok cellen in een Writer-tabel.

  2. Kies Tabel - Eigenschappen.

  3. Klik op de tab Randen in het dialoogvenster.

  4. Kies de randopties die u wilt toepassen en klik op OK.

U kunt de opties in het gebied Lijnschikking gebruiken om meerdere randstijlen toe te passen.

Selectie van cellen

De weergave van het gebied kan verschillen, afhankelijk van de celselectie.

Selecteren

Gebied voor lijnschikking

Eén cel geselecteerd in een tabel met meer dan één cel, of cursor in een tabel zonder dat er een cel geselecteerd is

één celrand

Een tabel met één cel, de cel is geselecteerd

één geselecteerde celrand

Cellen in een kolom geselecteerd

kolom geselecteerde rand

Cellen in een rij geselecteerd

rij geselecteerde rand

Een hele tabel van 2x2 of meer cellen geselecteerd

blok geselecteerde rand


Standaardinstellingen

Klik op een van de Standaard-pictogrammen om meerdere randen in te stellen of opnieuw in te stellen.

Voorbeelden

Selecteer een blok van ongeveer 8x8 cellen, kies dan de tab Tabel - Eigenschappen - Randen.

standaard pictogrammen voor randen

U kunt nu verder gaan om te zien welke lijnen met de andere pictogrammen ingesteld of verwijderd worden.

Gebruikergedefinieerde instellingen

In het gebied Gebruikergedefinieerd kunt u klikken om individuele lijnen in te stellen of te verwijderen. In het voorbeeld zijn lijnen in drie verschillende statussen te zien.

Klik herhaaldelijk op een rand of een hoek om tussen de drie verschillende statussen te schakelen.

Lijntypen

Afbeelding

Betekenis

Een zwarte lijn

ononderbroken lijn voor rand

Een zwarte lijn stelt de overeenkomstige lijn van de geselecteerde cellen in. De lijn wordt als een stippellijn weergegeven wanneer u de lijnstijl 0,05 pt kiest. Wanneer u een dubbele lijnstijl selecteert, worden er dubbele lijnen weergegeven.

Een grijze lijn

grijze lijn voor rand

Er wordt een grijze lijn weergegeven wanneer de overeenkomstige lijn van de geselecteerde cellen niet veranderd zal worden. Er wordt bij deze positie geen lijn ingesteld of verwijderd.

Een witte lijn

witte lijn voor rand

Er wordt een witte lijn weergegeven wanneer de overeenkomstige lijn van de geselecteerde cellen verwijderd zal worden.


Voorbeelden

  1. Selecteer één cel in een Writer-tabel en kies dan Tabel - Tabeleigenschappen - Randen.

  2. Selecteer een dikke lijnstijl.

  3. Als u een onderrand wilt instellen, klikt u herhaaldelijk op de onderrand tot u een dikke lijn ziet.

dikke onderrand instellen

note

Alle cellen in een Writer-tabel hebben standaard ten minste een linker- en een onderrand. Op de meeste cellen aan de buitenrand van de tabel worden standaard meer lijnen toegepast.


warning

Alle lijnen die wit in het voorbeeld worden weergegeven, worden uit de cel verwijderd.


Randen definiëren voor tekens

Randen voor pagina's definiëren

Randen voor alinea's definiëren

Help ons, alstublieft!