Randen voor pagina's definiëren

Waarschuwingspictogram

In Writer definieert u randen voor pagina-opmaakprofielen, niet voor individuele pagina's. Alle wijzigingen die aan randen worden aangebracht, zijn van toepassing op alle pagina's die hetzelfde pagina-opmaakprofiel gebruiken. Let er op dat wijzigingen in pagina-opmaakprofielen niet via de functie Ongedaan maken in LibreOffice kunnen worden opgeheven.


Een vooraf gedefinieerde randstijl instellen

 1. Kiers Opmaak - Pagina-opmaakprofiel - Randen.

 2. Selecteer een van de standaardrandstijlen in het gebied Standaard.

 3. Selecteer een lijnopmaakprofiel, breedte en kleur voor de geselecteerde Lijnschikking in het gebied Lijn. Deze instellingen gelden voor alle randen die zijn opgenomen in de geselecteerde Lijnschikking.

 4. Selecteer de afstand tussen de randen en de pagina inhoud in het gebied Afstand tot inhoud. U kunt alleen de afstanden wijzigen als er een rand gedefinieerd is.

 5. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.

Een aangepaste randstijl instellen

 1. Kies Opmaak - Pagina-opmaakprofiel - Randen.

 2. Selecteer in het gebied Gebruikergedefinieerd de rand(en) die u in een algemene lay-out wilt laten verschijnen. Klik in het voorbeeldvenster op een rand om de selectie van een rand te wijzigen.

 3. Selecteer een lijnopmaakprofiel, breedte en kleur voor de geselecteerde Lijnschikking in het gebied Lijn. Deze instellingen gelden voor alle randen die zijn opgenomen in de geselecteerde Lijnschikking.

 4. Herhaal de laatste twee stappen voor elke rand.

 5. Selecteer de afstand tussen de randen en de pagina inhoud in het gebied Afstand tot inhoud. U kunt alleen de afstanden wijzigen als er een rand gedefinieerd is.

 6. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.

Help ons, alstublieft!