Randen definiëren voor tekens

Waarschuwingspictogram

Als van twee aangrenzende tekstgebieden alle randeigenschappen identiek zijn (dezelfde opmaakprofiel, breedte, kleur, vulling en schaduw), dan zullen die twee reeksen worden beschouwd als onderdeel van dezelfde randengroep en worden samengevoegd in dezelfde omranding.


Een vooraf gedefinieerde randstijl instellen

 1. Selecteer het bereik van de tekens waarrond u een rand wilt toevoegen.

 2. Kies Opmaak - Teken - Randen.

 3. Selecteer één van de standaard randen in het vak Standaard.

 4. Selecteer een lijnopmaakprofiel, breedte en kleur voor de geselecteerde Lijnschikking in het gebied Lijn. Deze instellingen gelden voor alle randen die zijn opgenomen in de geselecteerde Lijnschikking.

 5. Selecteer de afstand tussen de randen en de geselecteerde tekens in het gebied Afstand tot inhoud. U kunt alleen de afstanden wijzigen als er een rand gedefinieerd is.

 6. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.

Een aangepaste randstijl instellen

 1. Selecteer het bereik van de tekens waarrond u een rand wilt toevoegen.

 2. Kies Opmaak - Teken - Randen.

 3. Selecteer in het gebied Gebruikergedefinieerd de rand(en) die u in een algemene lay-out wilt laten verschijnen. Klik in het voorbeeldvenster op een rand om de selectie van een rand te wijzigen.

 4. Selecteer een lijnopmaakprofiel, breedte en kleur voor de geselecteerde Lijnschikking in het gebied Lijn. Deze instellingen gelden voor alle randen die zijn opgenomen in de geselecteerde Lijnschikking.

 5. Herhaal de laatste twee stappen voor elke rand.

 6. Selecteer de afstand tussen de randen en de geselecteerde tekens in het gebied Afstand tot inhoud. U kunt alleen de afstanden wijzigen als er een rand gedefinieerd is.

 7. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.

Help ons, alstublieft!