Achtergrondkleuren of achtergrondafbeeldingen definiëren

U kunt een achtergrondkleur definiëren of een afbeelding als achtergrond gebruiken voor verschillende objecten in LibreOffice Writer.

Een achtergrond toepassen op teksttekens

  1. Selecteer de tekens.

  2. Kies Opmaak - Teken.

  3. Klik op de tab Achtergrond en selecteer de achtergrondkleur.

Een achtergrond toepassen op een alinea

  1. Plaats de cursor in de alinea of selecteer meerdere alinea's.

  2. Kies Opmaak - Alinea.

  3. Selecteer de achtergrondkleur of een achtergrondafbeelding op de tabpagina Achtergrond.

tip

Houd de -toets ingedrukt en klik op het object om een object op de achtergrond te selecteren. Gebruik, als alternatief, de Navigator om het object te selecteren.


Een achtergrond toepassen op een gehele of gedeeltelijke teksttabel

  1. Plaats de cursor in de tabel in uw tekstdocument.

  2. Kies Tabel - Eigenschappen.

  3. Selecteer de achtergrondkleur of een achtergrondafbeelding op de tabpagina Achtergrond.

  4. Kies, in het vak Voor, of de kleur of afbeelding voor de gehele cel moet gelden, voor de huidige rij of de gehele tabel. Als u meerdere cellen of rijen selecteert vóór het openen van het dialoogvenster zijn de wijzigingen van toepassing op de selectie.

tip

U kunt ook een pictogram gebruiken om een achtergrond op delen van een tabel toe te passen.


tip

To apply a background color to cells, select the cells and use the Table Cell Background Color button dropdown on the Table toolbar.


tip

To apply a background color to a text paragraph within a cell, place the cursor into the text paragraph and then use the Background Color dropdown button on the Formatting toolbar.


Help ons, alstublieft!