Achtergrondkleuren of achtergrondafbeeldingen definiëren

U kunt een achtergrondkleur definiëren of een afbeelding als achtergrond gebruiken voor verschillende objecten in LibreOffice Writer.

Een achtergrond toepassen op teksttekens

  1. Selecteer de tekens.

  2. Kies Opmaak - Teken.

  3. Klik op het tabblad Markeren en selecteer de achtergrondkleur.

Een achtergrond toepassen op een alinea

  1. Plaats de cursor in de alinea of selecteer meerdere alinea's.

  2. Kies Opmaak - Alinea.

  3. Selecteer, op het tabblad Vlak, de achtergrondkleur of de de afbeelding voor de achtergrond.

tip

Houd de -toets ingedrukt en klik op het object om een object op de achtergrond te selecteren. Gebruik, als alternatief, de Navigator om het object te selecteren.


Een achtergrond toepassen op een gehele of gedeeltelijke teksttabel

  1. Plaats de cursor in de tabel in uw tekstdocument.

  2. Kies Tabel - Eigenschappen.

  3. Selecteer de achtergrondkleur of een achtergrondafbeelding op de tabpagina Achtergrond.

  4. Kies, in het vak Voor, of de kleur of afbeelding voor de gehele cel moet gelden, voor de huidige rij of de gehele tabel. Als u meerdere cellen of rijen selecteert vóór het openen van het dialoogvenster zijn de wijzigingen van toepassing op de selectie.

tip

U kunt ook een pictogram gebruiken om een achtergrond op delen van een tabel toe te passen.


tip

Om een achtergrondkleur toe te passen op de cellen, selecteer de cellen en gebruik de knop Achtergrondkleur voor tabelcelin de werkbalk Tabel.


tip

Om de achtergrondkleur op een tekstalinea binnen een cel toe te passen, plaats de cursor in de tekstalinea en gebruik dan de keuzelijst Achtergrondkleur in de werkbalk Opmaak.


Help ons, alstublieft!