AutoTekst gebruiken

In LibreOffice Writer kunt u tekst - die ook afbeeldingen, tabellen en velden kan bevatten - als AutoTekst opslaan, zodat u de tekst later snel kunt invoegen. U kunt desgewenst ook opgemaakte tekst opslaan.

Een item voor AutoTekst maken

 1. Selecteer de tekst, tekst met afbeeldingen, tabellen of velden die u als AutoTekst-item wilt opslaan. Een afbeelding kan alleen opgeslagen worden als deze als teken verankerd is en door ten minste één tekstteken voorafgegaan en gevolgd wordt.

 2. Kies Extra - Autotekst.

 3. Selecteer de categorie waarin u de AutoTekst wilt opslaan.

 4. Typ een naam die meer dan vier tekens bevat. U kunt dan de AutoTekst-optie Rest van de naam bij invoer als tip weergeven gebruiken. U kunt de voorgestelde snelkoppeling desgewenst wijzigen.

 5. Klik op de knop AutoTekst en kies dan Nieuw.

 6. Klik op de knop Sluiten.

Een item voor AutoTekst invoegen

 1. Klik in uw document op de plaats waar u een AutoTekst-item wilt invoegen.

 2. Kies Bewerken - AutoTekst.

 3. Selecteer de AutoTekst die u wilt invoegen en klik dan op Invoegen.

U kunt ook de snelkoppeling voor een AutoTekst-item typen en dan op F3 drukken, of op de pijl naast het pictogram AutoTekst op de werkbalk Invoegen klikken en dan een AutoTekst-item kiezen.

Tippictogram

Wilt u snel een formule voor LibreOffice Math invoeren, dan typt u FN en drukt u op F3. Als u meerdere formules invoegt, worden de formules opeenvolgend genummerd. Typ BT en druk dan op F3 om proeftekst in te voegen.


Een lijst met AutoTekst-items afdrukken

 1. Kies Extra - Macro's - Macro's beheren - LibreOffice BASIC.

 2. Selecteer in de boomstructuur Macro uit LibreOffice macro's - Gimmicks - AutoText.

 3. Selecteer "Main" in het vak Bestaande macro's in: AutoTekst en klik vervolgens op Uitvoeren. Een overzicht van de huidige AutoTekst-fragmenten wordt gegenereerd in een apart tekstdocument.

 4. Kies Bestand - Afdrukken.

AutoTekst in netwerken gebruiken

U kunt AutoTekst-items in verschillende mappen op een netwerk opslaan.

Zo kunt u alleen-lezen AutoTekst-items voor uw bedrijf op een centrale server opslaan, en gebruikergedefinieerde AutoTekst-items in een lokale map.

De paden voor de AutoTekst-mappen kunnen worden bewerkt in de configuratie.

Er staan hier twee mappen. Het eerste item staat op de serverinstallatie en het tweede item in de gebruikersmap. Als er twee AutoTekst-items met dezelfde naam in beide mappen staan, wordt het item uit de gebruikersmap gebruikt.

Help ons, alstublieft!