Uitzonderingen aan de AutoCorrectie-lijst toevoegen

U kunt voorkomen dat AutoCorrectie specifieke afkortingen of woorden corrigeert die uit een mengeling van hoofdletters en kleine letters bestaan.

  1. Kies Extra - AutoCorrectie - Opties voor AutoCorrectie en klik dan op het tabblad Uitzonderingen.

  2. U kunt het volgende doen:

    Typ de afkorting gevolgd door een punt in het vak Afkortingen (waarop geen hoofdletter volgt) en klik op Nieuw.

    Typ het woord in het vak Woorden die met TWee hoofdletters beginnen en klik op Nieuw.

Tippictogram

Als u een AutoCorrectie-vervanging snel ongedaan wilt maken, drukt u op +Z. Hiermee wordt het woord of de afkorting die u hebt getypt, ook aan de AutoCorrectie-lijst met uitzonderingen toegevoegd.


Automatische spellingscontrole

Help ons, alstublieft!