Automatische spellingscontrole

LibreOffice kan tijdens het typen automatisch de spelling controleren, mogelijke fouten worden dan aangegeven met een rood lijntje onder het woord.

Zo controleert u de spelling automatisch terwijl u typt:

  1. Sluit Extra - Spelling en grammatica.

  2. Klik met de rechtermuisknop op een woord met een rode golvende onderstreping, en kies dan een voorgesteld vervangend woord in de lijst of in het submenu AutoCorrectie.

Als u een woord in het submenu AutoCorrectie kiest, worden het onderstreepte woord en het vervangende woord automatisch aan de lijst voor AutoCorrectie voor de huidige taal toegevoegd. Kies Extra – AutoCorrectie - Opties voor AutoCorrectie om de lijst voor AutoCorrectie te bekijken en klik dan op de tab Vervangen.

U kunt het onderstreepte woord ook aan uw aangepaste woordenlijst toevoegen door Toevoegen te kiezen.

Zo voorkomt u dat de spelling van woorden gecontroleerd wordt:

  1. Selecteer de woorden die u wilt uitsluiten.

  2. Klik op het besturingselement Taal op de statusbalk om een menu te openen.

  3. Kies “Geen (geen spellingcontrole toepassen)”.

Help ons, alstublieft!