Genummerde lijsten of lijsten met opsommingstekens maken terwijl u typt

LibreOffice kan automatisch nummering of opsommingstekens toepassen terwijl u typt.

Zo schakelt u automatische nummering en opsommingstekens in:

  1. Kies Extra - AutoCorrectie - Opties voor AutoCorrectie, klik op het tabblad Opties, en selecteer dan “Lijst met nummers en opsommingstekens”.

  2. Kies Opmaak - AutoCorrectie en selecteer Tijdens invoer.

Tippictogram

De optie voor automatische nummering wordt alleen toegepast op alinea's die met het alinea-opmaakprofiel Standaard, Tekstblok of Tekstblok inspringen zijn opgemaakt.


Zo maakt u een lijst met nummers of opsommingstekens terwijl u typt:

  1. Typ 1., i. of I. om een genummerde lijst te beginnen. Typ * of - om een lijst met opsommingstekens te beginnen. U kunt na het getal ook een haakje sluiten typen in plaats van een punt, bijvoorbeeld 1) of i).

  2. Voer een spatie in, typ uw tekst, en druk dan op Enter. De nieuwe alinea krijgt automatisch het volgende nummer of opsommingsteken.

  3. Druk nogmaals op Enter om de lijst te voltooien.

Notitiepictogram

U kunt een genummerde lijst met een willekeurig getal beginnen.


Het lijstniveau van een lijstalinea wijzigen

Help ons, alstublieft!