Objecten positioneren

Een object, zoals een afbeelding of frame, wordt in een document geplaatst met behulp van een anker dat aan een ander element is bevestigd.

Een anker bepaalt het referentiepunt voor een object. Het referentiepunt kan de pagina of het frame zijn waar het object zich bevindt, een alinea of zelfs een teken. Een object heeft altijd een anker.

Een anker beweegt mee met het element waaraan het is gekoppeld terwijl het document wordt bewerkt. Een object behoudt zijn positie ten opzichte van het referentiepunt bepaald door zijn anker, zodat, wanneer het referentiepunt beweegt of verandert, het object relatief ten opzichte daarvan beweegt.

De volgende verankeringsopties zijn beschikbaar:

Verankering

Effect

Als teken

Verankert het geselecteerde object als een teken in de huidige tekst. Als de hoogte van het geselecteerde object groter is dan de huidige lettergrootte, wordt de hoogte van de regel met het object vergroot.

Wilt u een afbeelding op een HTML-pagina centreren, dan voegt u de afbeelding in, verankert u deze 'als teken' en centreert u vervolgens de alinea.

Aan teken

Verankert het geselecteerde object aan de alinea die het teken bevat waaraan het anker is gekoppeld. Het referentiepunt voor het object is het begin van de alinea die het teken bevat.

Als u de alinea bijvoorbeeld op een punt vóór het anker splitst, wordt het referentiepunt verplaatst naar het begin van de nieuwe alinea en wordt het object verplaatst ten opzichte van dat punt. Als u de alinea samenvoegt met de alinea ervoor, wordt het referentiepunt verplaatst naar het begin van de gecombineerde alinea en wordt het object verplaatst naar een positie ten opzichte daarvan.

Aan alinea

Verankert het geselecteerde object aan de huidige alinea.

Aan pagina

Verankert het geselecteerde object aan de huidige pagina.

Aan frame

Verankert het geselecteerde object aan het omringende frame.


note

Objecten kunnen alleen worden geplaatst op de pagina waar hun anker zich bevindt.


Een anker verplaatsen

Wanneer u een vorm, tekstvak, OLE-object, afbeelding of kader in uw document invoegt, verschijnt er een ankerpictogram op de plaats waar het object is verankerd. U kunt een anker verplaatsen of, rekening houdend met andere objectbeperkingen, een object positioneren ten opzichte van het referentiepunt van het anker door het object te slepen.

Een anker wijzigen

Als u de verankeringsopties van een object wilt wijzigen, klikt u met rechts op het object en kiest u een optie in het contextmenu Anker.

Help ons, alstublieft!