Sneltoetsen voor LibreOffice Writer

U kunt sneltoetsen gebruiken om snel veelvoorkomende taken in LibreOffice uit te voeren. In deze sectie worden de standaardsneltoetsen voor LibreOffice Writer beschreven.

Notitiepictogram

Sommige sneltoetsen kunnen aan uw bureaubladsysteem toegewezen zijn. LibreOffice kan deze toetsen niet gebruiken. Wijs andere toetsen toe aan LibreOffice in Extra - Aanpassen - Toetsenbord, of in uw bureaubladsysteem.


U kunt ook de algemene sneltoetsen voor LibreOffice gebruiken.

Functietoetsen voor LibreOffice Writer

Sneltoetsen

Effect

F2

Formulebalk

+F2

Velden invoegen

F3

AutoTekst invullen

+F3

AutoTekst bewerken

Shift+F4

Volgend frame selecteren

Ctrl+Shift+F4

Gegevensbronweergave openen

F5

Navigator aan/uit

Shift+F5

Verplaatst de cursor naar de positie waar die stond toen het document de laatste keer is opgeslagen.

+Shift+F5

Navigator aan, ga naar paginanummer

F7

Spelling

+F7

Thesaurus

F8

Modus Extensie

+F8

Veldarceringen aan/uit

Shift+F8

Extra selectiemodus

Ctrl+Shift+F8

Blokselectiemodus

F9

Velden bijwerken

+F9

Veldnamen weergeven

Shift+F9

Tabel berekenen

+Shift+F9

Invoervelden en invoerlijsten bijwerken

+F10

Niet-afdrukbare tekens aan/uit

Venster Stijlen en opmaak aan/uit

Shift+F11

Opmaakprofiel maken

+F11

Stelt focus in op het vak Opmaakprofiel toepassen

+Shift+F11

Opmaakprofiel bijwerken

F12

Geordende lijst aan/uit

+F12

Tabel invoegen of bewerken

Shift+F12

Ongeordende lijst aan/uit

+Shift+F12

Geordende/Ongeordende lijst uit


Sneltoetsen voor LibreOffice Writer

Sneltoetsen

Effect

+A

Alles selecteren

+J

Uitvullen

+D

Dubbel onderstrepen

+E

Gecentreerd

+H

Zoeken en vervangen

+Shift+P

Superscript

+L

Links uitlijnen

+R

Rechts uitlijnen

+Shift+B

Subscript

Laatste bewerking herhalen

+0 (nul)

Alinea-opmaakprofiel Tekstblok toepassen

+1

Alinea-opmaakprofiel Kop 1 toepassen

+2

Alinea-opmaakprofiel Kop 2 toepassen

+3

Alinea-opmaakprofiel Kop 3 toepassen

+4

Alinea-opmaakprofiel Kop 4 toepassen

+5

Alinea-opmaakprofiel Kop 5 toepassen

+ toets Plus (+)

Berekent de geselecteerde tekst en kopieert het resultaat naar het klembord.

+afbreekstreepje(-)

Zachte afbreekstreepjes; woordafbreking door u ingesteld.

+Shift+minteken (-)

Hard koppelteken (wordt niet gebruikt voor woordafbreking)

+vermenigvuldigingsteken * (alleen op numeriek toetsenblok)

Macroveld uitvoeren

+Shift+Spatiebalk

Vaste spaties. Vaste spaties worden niet gebruikt voor woordafbreking en worden niet uitgebreid als de tekst uitgevuld wordt.

Shift+Enter

Regeleinde zonder een nieuwe alinea te beginnen

+Enter

Handmatig einde

+Shift+Enter

Kolomeinde in teksten met meerdere kolommen

+Enter

Invoegen van een nieuwe alinea, zonder nummering, in een lijst . Dit werkt niet als de cursor aan het einde van de lijst staat.

+Enter

Voeg een nieuwe alinea in, direct voor of na een sectie of tabel.

Voor secties moet de cursor op het eerste of laatste teken worden geplaatst. Voor tabellen moet de cursor op het eerste teken van de eerste cel of het laatste teken van de laatste cel worden geplaatst.

Pijl naar links

Cursor naar links

Shift+pijl naar links

Selectie met cursor naar links uitbreiden

+Pijl naar links

Naar begin van woord

+Shift+Pijl naar links

Woord voor woord naar links selecteren

Pijl naar rechts

Cursor naar rechts

Shift+pijl naar rechts

Selectie met cursor naar rechts uitbreiden

+Pijl naar rechts

Ga naar begin van het volgende woord

+Shift+Pijl naar rechts

Woord voor woord naar rechts selecteren

Pijl omhoog

Verplaats de cursor één regel naar boven

Shift+pijl omhoog

Regels naar boven selecteren

Ctrl+Pijl omhoog

Verplaats de cursor naar het begin van de alinea. Volgende toetsaanslag verplaatst cursor naar het begin van de vorige alinea

Shift+Pijl omhoog

Selecteer tot aan het begin van de alinea. De volgende toetsaanslag breidt de selectie uit tot aan het begin van de voorafgaande alinea

Pijl omlaag

Cursor één regel naar beneden

Shift+omlaag

Regels selecteren naar beneden

+Pijl omlaag

Verplaats de cursor naar het begin van de volgende alinea

Shift+Pijl omlaag

Selecteer tot aan het einde van de alinea. De volgende toetsaanslag breidt de selectie uit tot aan het einde van de volgende alinea

Naar begin van regel

Selecteer tot het begin van een regel

Naar einde van regel

Selecteren tot einde van regel

Naar begin van document

Selecteer tekst tot het begin van het document

Naar einde van document

Selecteer tekst tot het einde van het document

+PageUp

Schakelt de cursor tussen tekst en koptekst

+PageDown

Schakelt de cursor tussen tekst en voettekst

Invoegen

Invoegmodus aan/uit

PageUp

Scherm naar boven

Shift+PageUp

Selectie per schermpagina naar boven uitbreiden

PageDown

Scherm naar beneden

Shift+PageDown

Selectie per schermpagina naar beneden uitbreiden

Tekst tot einde van woord verwijderen

+Backspace

Verwijder tekst tot begin van woord

In een lijst: verwijder een lege alinea vóór de huidige alinea

Verwijder tekst tot einde van zin

+Shift+Backspace

Tekst tot begin van zin verwijderen

+Tab

Volgende suggestie met Automatische woordinvulling

+Shift+Tab

Gebruik de vorige suggestie van Automatische woordinvulling

+Shift+V

Plakt de inhoud van het klembord als niet opgemaakte tekst.

+ dubbelklik of + Shift + F10

Gebruik deze combinatie om de Navigator, het venster Stijlen en opmaak of andere vensters snel vast te zetten of te ontkoppelen


Sneltoetsen voor alinea's, lijstalinea's, overzichtsniveaus en lijstniveaus

Sneltoetsen

Effect

+Pijl omhoog

Verplaatst de huidige alinea of geselecteerde alinea's één alinea naar boven.

+Pijl omlaag

Verplaats de huidige alinea of geselecteerde alinea's één alinea naar beneden.

Tab

Als de cursor voor een alinea staat met alinea-opmaakprofiel "Kop X" (X = 1–9), wordt het overzichtsniveau één niveau omlaag verplaatst. Voor lijstalinea's wordt het lijstniveau één niveau naar beneden verplaatst.

Shift+Tab

Als de cursor voor een alinea met alinea-opmaakprofiel "Kop X" (X = 2-10) staat, wordt het overzichtsniveau één niveau omhoog verplaatst. Voor lijstalinea's wordt het lijstniveau één niveau omhoog verplaatst.

+Tab

Met de cursor ergens in een kop of lijstalinea geplaatst: Verhoogt de uitlijning voor alle koppen. Verhoogt voor lijstalinea's de uitlijning voor alle alinea's in dezelfde lijst.

+Shift+Tab

Met de cursor ergens in een kop- of lijstalinea: Verkleint de uitlijning voor alle koppen. Verlaagt voor lijstalinea's de uitlijning voor alle alinea's in dezelfde lijst.


note

Gebruik de optie Nummering gevolgd door in het tabblad Positie om een tab in te voegen aan het begin van een kop of alinea in een lijst, in het dialoogvenster Hoofdstuknummering of Opsommingstekens en nummering. Als alternatief kan een tabblad worden gekopieerd en vervolgens aan het begin worden geplakt.


Sneltoetsen voor tabellen in LibreOffice Writer

Sneltoetsen

Effect

+A

Als de actieve cel leeg is: selecteert de hele tabel. Anders: selecteert de inhoud van de actieve cel. Wanneer u nogmaals drukt, wordt de hele tabel geselecteerd.

+Home

Als de actieve cel leeg is: gaat naar het begin van de tabel. Anders: eerste druk op toets gaat naar begin van de actieve cel; tweede druk op toets gaat naar begin van huidige tabel; derde druk op toets gaat naar begin van document.

+End

Als de actieve cel leeg is: gaat naar het einde van de tabel. Anders: eerste druk op toets gaat naar einde van de actieve cel; tweede druk op toets gaat naar einde van de huidige tabel; derde druk op toets gaat naar einde van het document.

+Tab

Voegt een tabstop in (alleen in tabellen). Afhankelijk van het gebruikte programma voor vensterbeheer, kan +Tab in plaats daarvan worden gebruikt.

+Pijltoetsen

Vergroot/verkleint de kolom/rij aan de rechterkant/onderkant van de cel

+Shift+Pijltoetsen

Vergroot/verkleint de grootte van de kolom/rij aan de linkerkant/bovenkant van de cel

+Pijltoetsen

Net als , maar alleen de actieve cel wordt gewijzigd

+Shift+Pijltoetsen

Net als , maar alleen de actieve cel wordt gewijzigd

+Shift+T

Verwijdert celbeveiliging van alle geselecteerde tabellen. Als er geen tabel geselecteerd is, wordt de celbeveiliging van alle tabellen in het document opgeheven.

Shift++Del

Als er geen hele cel geselecteerd is, wordt de tekst vanaf de cursor tot aan het eind van de huidige zin verwijderd. Als de cursor aan het eind van een cel staat en er geen hele cel is geselecteerd, wordt de inhoud van de volgende cel verwijderd.

Als er geen hele cel geselecteerd is aan het einde van de tabel, wordt de alinea achter de tabel verwijderd, tenzij dit de laatste alinea is van het document.

Als er één of meer cellen zijn geselecteerd, worden de volledige rijen die de selectie bevatten verwijderd. Als alle rijen geheel of gedeeltelijk zijn geselecteerd, wordt de hele tabel verwijderd.


Sneltoetsen voor het verplaatsen en schalen van frames, afbeeldingen en objecten

Sneltoetsen

Effect

Esc

De cursor bevindt zich binnen een frame en geen tekst werd geselecteerd: de toets Esc selecteert de frame.

Frame werd geselecteerd: de toets Esc verwijdert de cursor uit de frame.

F2 of Enter of een andere toets die een teken op het scherm produceert

Als een frame geselecteerd is: plaatst de cursor aan het einden van de tekst in het frame. Als u op eender welke toets drukt, die een teken toont, en het document is in bewerkingsmodus, wordt het teken aan de tekst toegevoegd.

+Pijltoetsen

Verplaats object.

+Pijltoetsen

Wijzigt de grootte door de rechterbenedenhoek te verplaatsen.

+Shift+Pijltoetsen

Wijzigt de grootte door de linkerbovenhoek te verplaatsen.

+Tab

Selecteert het anker van een object (in de modus Punten bewerken).


Help ons, alstublieft!