Aan lijst toevoegen

Voeg geselecteerde alinea's, al dan niet een lijstitem, toe als onderdeel van een lijst.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak- Lijsten - Aan lijst toevoegen.

Klik met rechts op een alinea, kies Lijst - Toevoegen aan lijst.

Op de werkbalk Opsommingstekens en nummering, klik op het pictogram Toevoegen aan lijst.

Pictogram Aan lijst toevoegen

Aan lijst toevoegen


De lijstlabels en inspringopmaak worden toegepast op de geselecteerde alinea's. De positie van de alinea's in het document verandert niet.

Opeenvolgende lijstvermeldingen toevoegen aan een direct voorafgaande lijst

  1. Selecteer een of meer opeenvolgende lijstitems, beginnend bij het eerste item, die u wilt toevoegen aan de direct voorafgaande lijst.

  2. Klik met rechts ergens in de gemarkeerde selectie, kies Lijst - Toevoegen aan lijst.

tip

Gebruik deze procedure om twee lijsten samen te voegen.


Voegt geselecteerde alinea's toe aan een lijst

  1. Selecteer alinea's, al dan niet in een lijst, om aan een lijst toe te voegen.

    Houd voor meerdere selecties de toets Ctrl ingedrukt na de eerste selectie. Er hoeft slechts één teken te worden geselecteerd in elke alinea die moet worden toegevoegd. De Ctrl-toets kan worden losgelaten zonder de selecties te verliezen, maar moet worden ingedrukt wanneer u in het document klikt om de selectie te behouden.

  2. Houd de Ctrl-toets ingedrukt, selecteer ten minste één teken in de lijst en laat de Ctrl-toets los.

  3. Doe één van het volgende:

note

Deze procedure werkt voor geordende lijsten en ongeordende lijsten.


Help ons, alstublieft!