Aan lijst toevoegen

Voeg geselecteerde alinea's, al dan niet een lijstitem, toe als onderdeel van een lijst.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Opmaak- Lijsten - Aan lijst toevoegen.

Klik met rechts op een alinea, kies Lijst - Toevoegen aan lijst.

Op de werkbalk Opsommingstekens en nummering, klik op het pictogram Toevoegen aan lijst.

Pictogram Aan lijst toevoegen

Aan lijst toevoegen


De lijstlabels en inspringopmaak worden toegepast op de geselecteerde alinea's. De positie van de alinea's in het document verandert niet.

Voegt geselecteerde alinea's toe aan een lijst

  1. Selecteer alinea's, al dan niet in een lijst, om aan een lijst toe te voegen.

    Houd voor meerdere selecties de toets Ctrl ingedrukt na de eerste selectie. De Ctrl-toets kan worden losgelaten zonder de selecties te verliezen, maar moet worden ingedrukt bij het klikken in het document.

  2. Houd de Ctrl-toets ingedrukt en plaats de cursor in de lijst.

  3. Doe één van het volgende:

note

Deze procedure werkt voor geordende lijsten en ongeordende lijsten.


Opeenvolgende lijstvermeldingen toevoegen aan een direct voorafgaande lijst

  1. Selecteer een of meer opeenvolgende lijstitems, beginnend bij het eerste item, die u wilt toevoegen aan de direct voorafgaande lijst.

  2. Klik met rechts, kies Lijst - Toevoegen aan lijst.

tip

Gebruik deze procedure om twee lijsten samen te voegen.


Help ons, alstublieft!