Invoegen

Klik op het pijltje naast het pictogram om een werkbalk te openen met verschillende functies voor het invoegen van afbeeldingen, tabellen, documenten en speciale tekens.

Pictogram

Invoegen

U kunt de volgende functies selecteren:

Eenkoloms frame handmatig invoegen

Tekent een frame waar u sleept in het document. Klik op de pijl naast het pictogram om het aantal kolommen voor het frame te selecteren.

Pictogram

Frame handmatig invoegen

Uit bestand

Voegt een afbeelding in het uidige document in .

Pictogram

Afbeelding

Tabel invoegen

Voegt een tabel in het document in. U kunt ook op de pijl klikken, slepen om het aantal rijen en kolommen voor de tabel te selecteren, en dan in de laatste cel klikken.

Pictogram

Tabel

Document invoegen

Voegt de inhoud van een ander document toe op de cursorpositie van het huidige document.

Pictogram

Text from File

Speciale tekens invoegen

Staat de gebruiker toe om karakters in te voegen vanuit de reeks symbolen van de geïnstalleerde lettertypen.

Pictogram

Speciale tekens

Sectie invoegen

Voegt een tekstsectie bij de cursorpositie in het document in. U kunt ook een tekstblok selecteren en deze opdracht dan kiezen om een sectie te maken. U kunt secties gebruiken om tekstblokken uit andere documenten in te voegen, om aangepaste kolom-layouts toe te passen, of om tekstblokken te beveiligen of te verbergen als er aan een voorwaarde voldaan wordt.

Pictogram

Sectie

Bladwijzer invoegen

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Pictogram

Bladwijzer

Help ons, alstublieft!