Directcursor aan/uit

Activeert of deactiveert de directe cursor. U kunt aan het begin, in het midden of aan het einde van elke mogelijke tekstregel op een pagina klikken en vervolgens beginnen met typen.

U kunt het gedrag van de directe cursor specificeren door - % PRODUCTNAME Writer - Opmaakhulpmiddelen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Bewerken - DirectCursor modus

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Start - Start menu - DirectCursor modus.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram DirectCursor Modus

DirectCursor modus


Met de directcursor kunt u in een willekeurig leeg gebied op de pagina klikken om tekst, afbeeldingen, tabellen, frames en andere objecten te plaatsen.

Als u de directcursor ongeveer midden tussen de linker- en de rechtermarge van een pagina of tabelcel plaatst, wordt de in te voegen tekst gecentreerd. Zo wordt de tekst ook rechts uitgelijnd wanneer de directcursor op de rechtermarge wordt geplaatst.

warning

AutoCorrectie verwijdert automatisch lege alinea's, tabs en spaties die met de directcursor ingevoegd zijn. Als u de directcursor wilt gebruiken, moet u AutoCorrectie uitschakelen.


De directcursor voegt tabs in om de cursor te positioneren. Als u de tabs later verandert, kan de positie van de tekst op de pagina eveneens veranderen.

Help ons, alstublieft!