Eerste auteur (veld)

Voegt hier als een veld de naam in van de persoon die het document gemaakt heeft. Het veld past het item toe dat werd gemaakt onder - LibreOffice - Gebruikersgegevens

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Veld - Eerste Auteur


Help ons, alstublieft!