Titel

Voegt de titel, zoals die gespecificeerd is in de documenteigenschappen, als een veld in. Dit veld toont de gegevens die ingevoerd zijn in het veld Titel onder Bestand - Eigenschappen - Beschrijving.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Choose Insert - Field - Title


Als u een andere documenteigenschap als een veld wilt invoegen, selecteert u Invoegen - Velden - Meer velden en maakt u de gewenste instellingen in het dialoogvenster Velden. De categorie Documentinfo bevat alle velden die in de documenteigenschappen worden weergegeven.

Help ons, alstublieft!