Onderwerp

Voegt het onderwerp, zoals dat gespecificeerd is in de documenteigenschappen, als een veld in. Dit veld toont de gegevens die ingevoerd zijn in het veld Onderwerp onder Bestand - Eigenschappen - Beschrijving.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Veld - Onderwerp


Als u een andere documenteigenschap als een veld wilt invoegen, selecteert u Invoegen - Veld - Meer velden en maakt u de gewenste instellingen in het dialoogvenster Velden. De categorie Documentinfo bevat alle velden die in de documenteigenschappen worden weergegeven.

Help ons, alstublieft!