Aantal pagina's

Voegt het totaalaantal pagina's in het document als een veld in.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Choose Insert - Field - Page Count


Als u een ander opmaakprofiel voor de opmaak van het paginanummer wilt gebruiken, kiest u Invoegen - Velden - Overige om het vereiste veld in te voegen, en specificeert u de instellingen in het dialoogvenster Velden. De opmaak van het veld dat met de opdracht Paginanummer ingevoegd wordt, kan ook via de opdracht Bewerken - Velden gewijzigd worden.

Help ons, alstublieft!