Aantal pagina's

Voegt het totaalaantal pagina's in het document als een veld in.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Veld - Aantal pagina's


De opmaak van het veld dat is ingevoegd met de opdracht Aantal pagina's kan worden gewijzigd met Bewerken - Velden .

Help ons, alstublieft!