Tijd

Voegt de huidige tijd in als een veld. De tijd wordt direct uit de instellingen van uw besturingssysteem overgenomen. Een vaste tijdopmaak wordt toegepast die niet kan worden bijgewerkt via de F9-toets.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Veld - Tijd


Selecteer Invoegen - Velden - Overige en maak de gewenste veranderingen in het dialoogvenster Velden om een andere tijdopmaak toe te wijzen of de actuele tijdgegevens aan te passen. De opmaak van een bestaand tijdveld kan later altijd worden gewijzigd via het menu Bewerken - Velden.

Help ons, alstublieft!