Datum

Voegt de huidige datum als een veld in. De standaarddatumopmaak wordt gebruikt, en de datum wordt niet automatisch vernieuwd.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Invoegen - Veld - Datum


Als u een andere datumopmaak wilt definiëren of de datum automatisch bijgewerkt wilt hebben, selecteert u Invoegen - Velden - Overige om een veldopdracht in te voegen en maakt u de gewenste instellingen in het dialoogvenster Velden. De opmaak van een bestaand datumveld kan later nog worden gewijzigd via het menu Bewerken - Velden.

Help ons, alstublieft!