Invoegen

De werkbalk bevat verschillende functies voor het invoegen van frames, afbeeldingen, tabellen en andere objecten.

U kunt de volgende functies selecteren:

Tabel

Voegt een tabel in het document in. U kunt ook op de pijl klikken, slepen om het aantal rijen en kolommen voor de tabel te selecteren, en dan in de laatste cel klikken.

Pictogram

Tabel

Sectie

Voegt een tekstsectie bij de cursorpositie in het document in. U kunt ook een tekstblok selecteren en deze opdracht dan kiezen om een sectie te maken. U kunt secties gebruiken om tekstblokken uit andere documenten in te voegen, om aangepaste kolom-layouts toe te passen, of om tekstblokken te beveiligen of te verbergen als er aan een voorwaarde voldaan wordt.

Pictogram

Sectie

Frame handmatig invoegen

Tekent een frame waar u sleept in het document. Klik op de pijl naast het pictogram om het aantal kolommen voor het frame te selecteren.

Pictogram

Frame handmatig invoegen

Zwevend kader

Voegt een zwevend frame in het huidige document in. Zwevende frames worden in HTML-documenten gebruikt om de inhoud van een ander bestand weer te geven.

Pictogram

Zwevend kader

Voetnoot direct invoegen

Voegt een voetnoot of een eindnoot in een document in. Het anker voor de noot wordt ingevoegd op de huidige cursorpositie. U kunt kiezen tussen automatische nummering of een eigen teken.

Pictogram

Voetnoot direct invoegen

Eindnoot direct invoegen

Voetnoten worden aan het einde van een pagina ingevoegd en eindnoten aan het einde van het document.

Pictogram

Eindnoot direct invoegen

Notitie

Voegt een notitie bij de huidige cursorpositie in.

Bladwijzer

Inserts a bookmark at the cursor position. You can then use the Navigator to quickly jump to the marked location at a later time. In an HTML document, bookmarks are converted to anchors that you can jump to from a hyperlink.

Pictogram

Bladwijzer

Bestand

Voegt de inhoud van een ander document toe op de cursorpositie van het huidige document.

Pictogram

Text from File

AutoTekst

Hiermee kunt u AutoTekst maken, bewerken of invoegen. U kunt opgemaakte tekst, tekst met afbeeldingen, tabellen en velden als AutoTekst opslaan. Typ de afkorting voor de AutoTekst in uw document en druk dan op F3 om snel AutoTekst in te voegen.

Speciale tekens

Staat de gebruiker toe om karakters in te voegen vanuit de reeks symbolen van de geïnstalleerde lettertypen.

Pictogram

Speciale tekens

Velden invoegen

Voegt een veld bij de huidige cursorpositie in.

Pictogram

Velden invoegen

Besturingselementen

Met het pictogram Besturingselementen kunt u een werkbalk openen met de hulpmiddelen die u nodig hebt om een interactief formulier te maken.

Pictogram

Besturingselementen

Uit bestand

Voegt een afbeelding in het uidige document in .

Pictogram

Afbeelding

Audio of Video

Voegt een film- of geluidsbestand in uw document in.

Audio of video

Formule invoegen

Voegt een formule in het huidige document in.

Pictogram

Formule

Diagram

Pictogram

Diagram

OLE-object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Pictogram

OLE-object

Index invoegen

Voegt een index of inhoudsopgave in bij de huidige cursorpositie.

Item

Markeert de geselecteerde tekst als item voor de index of inhoudsopgave.

Pictogram

Item

Help ons, alstublieft!