Meerdere-pagina's weergave

Definieert het aantal pagina's dat op het scherm wordt weergegeven. Klik op de pijl naast het pictogram om een raster te openen. Hierin kunt u selecteren hoeveel pagina's er als rijen en kolommen in het afdrukvoorbeeld weergegeven moeten worden.

Pictogram Meerdere-pagina's weergave

Afdrukvoorbeeld meerdere pagina's

Ga, na het drukken op het pictogram Meerdere-pagina's weergave, met de muis over het gewenste aantal rijen en kolommen.

Meer opties

U kunt deze instelling ook opgeven door met Meer opties eerst een dialoogvenster te openen, gebruik dan de twee draaiknoppen om het aantal weer te geven pagina's in te stellen.

Rijen

Definieert het aantal rijen van pagina's.

Kolommen

Definieert het aantal pagina's dat in kolommen wordt weergegeven.

Help ons, alstublieft!