Definieert het aantal pagina's dat op het scherm wordt weergegeven. Klik op de pijl naast het pictogram om een raster te openen. Hierin kunt u selecteren hoeveel pagina's er als rijen en kolommen in het afdrukvoorbeeld weergegeven moeten worden.

Pictogram

Afdrukvoorbeeld meerdere pagina's

Nadat u op het pictogram Afdrukvoorbeeld meerdere pagina'shebt geklikt, verschijnt het dialoogvenster Meerdere pagina's. Gebruik de twee draaivakjes om het aantal pagina's in te stellen dat weergegeven moet worden.

Rijen

Definieert het aantal rijen van pagina's.

Kolommen

Definieert het aantal pagina's dat in kolommen wordt weergegeven.

De instellingen die u in het dialoogvenster kiest, kunnen ook met behulp van de muis ingesteld worden. Klik op de pijl naast het pictogram Afdrukvoorbeeld Meerdere pagina's. Verplaats de muis nu over het gewenste aantal rijen en kolommen.

Help ons, alstublieft!