Gecombineerde weergave

Toont actuele informatie over het actieve document.

Wanneer de cursor zich een benoemde sectie bevindt, verschijnt hier de sectienaam. Wanneer de cursor zich in een tabel bevindt, verschijnt hier de naam van de tabelcel. De grootte van het object wordt hier getoond als u frames of tekenobjecten bewerkt.

Als de cursor binnen tekst is geplaatst, kunt u in dit veld dubbelklikken om het dialoogvenster Velden te openen. In dit dialoogvenster kunt u een veld definiëren dat op de huidige cursorpositie in uw document moet worden ingevoegd. Als de cursor zich in een tabel bevindt, zal een dubbelklik in dit veld het dialoogvenster Tabelopmaak openen. Afhankelijk van het geselecteerde object kunt u een dialoogvenster oproepen om een sectie, een afbeeldingsobject, een zwevend kader, een OLE-object, directe nummering of de positie en grootte van een tekenobject te bewerken.

Help ons, alstublieft!