Paginanummer

Het huidige paginanummer wordt in dit veld van de statusbalk weergegeven. Een klik opent "Ga naar Pagina", waarmee u in het document kunt navigeren. Een rechtermuisklik toont alle bladwijzers in het document. Klik op een bladwijzer om de tekstcursor op de plaats van de bladwijzer te plaatsen.

De getoonde pagina (x) en het totaal aantal pagina's (y) worden getoond in de vorm Pagina x/y. Als u met de muis door een document scrolt, wordt het paginanummer getoond als u de muisknop loslaat. Als u met behulp van de rechterschuifbalk door het document scrolt, worden de paginanummers getoond als een Help-tip. De paginanummeringsopmaak van de statusbalk en schuifbalk is identiek.

U kunt de Navigator-weergave in- of uitschakelen door op het veld Paginanummer te dubbelklikken.

Voer een paginanummer in het waardenvak Pagina in de Navigator in en druk dan op Enter om naar die specifieke pagina te gaan.

Notitiepictogram

Wanneer u de sneltoetsen Shift++F5 indrukt, kunt u een paginanummer invoeren. Wanneer u op Enter drukt, gaat de cursor naar de geselecteerde pagina.


Help ons, alstublieft!