Item verlagen met subpunten

Verplaatst een lijstalinea waar de cursor zich bevindt en de subpunten ervan naar na de volgende lijstalinea met hetzelfde lijstniveau.

Verplaatst een genummerde kop waar de cursor zich bevindt, en alle subkoppen en tekst ervan, na de volgende kop op hetzelfde overzichtsniveau. U kunt ook meer dan één lijstalinea of genummerde kop selecteren en verplaatsen. Deze opdracht is alleen actief als de cursor in een lijstalinea of genummerde kop staat.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Lijsten - Item omlaag verplaatsen met subpunten.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Verlagen met subpunten

Item verlagen met subpunten


Help ons, alstublieft!