Item omhoog verplaatsen met subpunten

Verplaatst een lijstalinea waar de cursor zich bevindt en de subpunten ervan, naar vóór de vorige lijstalinea met hetzelfde lijstniveau.

Verplaatst een genummerde kop waar de cursor zich bevindt, samen met alle subkoppen en tekst, vóór de vorige kop op hetzelfde overzichtsniveau. U kunt ook meer dan één lijstalinea of genummerde kop selecteren en verplaatsen. Deze opdracht is alleen actief als de cursor zich binnen een lijstalinea of genummerde kop bevindt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Lijsten - Overzichtsniveau verhogen met subpunten.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Verhogen met subpunten

Item verhogen met subpunten


Help ons, alstublieft!