Met subniveaus één niveau verhogen

Verplaatst alinea's met subniveaus één niveau naar boven. Dit is alleen zichtbaar wanneer de cursor zich in genummerde of opsommingstekst bevindt.

Pictogram

Met subniveaus één niveau verhogen

Help ons, alstublieft!