Met subniveaus één niveau verlagen

Verplaatst alinea's met subniveaus één niveau naar beneden. Dit is alleen zichtbaar wanneer de cursor zich in genummerde of opsommingstekst bevindt.

Pictogram

Met subniveaus één niveau verlagen

Help ons, alstublieft!