Overzichtsniveau verlagen met subpunten

Brengt de lijst van een lijstalinea waar de cursor zich bevindt en de subpunten ervan naar het vorige lijstniveau omlaag.

Er kunnen meerdere lijstalinea's worden geselecteerd. Brengt het overzichtsniveau van een genummerde kop waar de cursor zich bevindt, en alle subkoppen ervan, omlaag naar het vorige overzichtsniveau. Deze opdracht is alleen actief als de cursor in een lijstalinea of een genummerde kop staat.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Lijsten - Overzichtsniveau verlagen met subpunten.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

In het menu Start van het tabblad Start, selecteer Overzichtsniveau verlagen met subpunten.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Overzichtsniveau verlagen met subpunten

Overzichtsniveau verlagen met subpunten


Help ons, alstublieft!