Watermerk

Voeg tekst toe voor het watermerk in de achtergrond van het huidige pagina-opmaakprofiel.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Opmaak - Watermerk.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Lay-out - Watermerk.

In het menu Lay-out van het tabblad Lay-out, kies Watermerk.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Watermerk

Watermerk


Een watermerk is een identificerend beeld of patroon in papier dat wordt weergegeven als verschillende helderheidskleuren wanneer het wordt bekeken door doorvallend licht. Watermerken werden oorspronkelijk rechtstreeks gecreëerd tijdens de papierfabricage om vervalsing van documenten, bankbiljetten, postzegels en meer te ontmoedigen.

Gebruik watermerken in LibreOffice Writer om een papieren watermerk op de documentpagina's te simuleren.

Vul onderstaande instellingen in het dialoogvenster in.

note

De ingevoerde waarden zijn van toepassing op het actuele pagina-opmaakprofiel.


Dialoogvenster Watermerk

Tekst

Voer de watermerktekst in die als afbeelding op de pagina-achtergrond moet worden weergegeven.

Lettertype

Selecteer het lettertype in de keuzelijst.

note

U kunt geen lettergrootte of tekenopmaakprofiel kiezen voor de watermerktekst. Het tekstformaat wordt geschaald zodat het op één regel op de pagina-achtergrond past.


Hoek

Selecteer de draaihoek voor het watermerk. De tekst wordt met deze hoek tegen de wijzers van de klok in gedraaid.

Transparantie

Selecteer de transparantie-index voor het watermerk. De waarde 0% produceert een ondoorzichtig watermerk en een waarde van 100% is volledig transparant (onzichtbaar).

Kleur

Selecteer een kleur in de vervolgkeuzelijst.

De inhoud of instelling van een watermerk wijzigen.

Als het gebruikte watermerk een tekst is die is ingevoegd door de menuopdracht Opmaak - Watermerk of door de instellingen voor documentclassificatie, kunt u de inhoud en instellingen bewerken bij het openen van het dialoogvenster Watermerk.

Help ons, alstublieft!