Titelpagina's in het document invoegen

Titelpagina's in uw document invoegen.

Titelpagina's zijn pagina's aan het begin van het document, waarop de publicatiegegevens worden vermeld, zoals de titel van de publicatie, de naam van de auteur enz. Deze pagina's hebben een andere indeling dan de overige pagina's van het document, omdat ze geen paginanummering hebben, soms een andere kop- en voettekst en zelfs verschillende marges en achtergronden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies menu Opmaak - Titelpagina


Veel documenten, zoals brieven en rapporten, hebben een eerste pagina die verschilt van de andere pagina's in het document. Bijvoorbeeld, de eerste pagina van een brief heeft meestal een andere koptekst of de eerste pagina van een rapport heeft geen koptekst of voettekst, terwijl andere pagina's die wel hebben. Dit is eenvoudig te bereiken met LibreOffice Writer.

Koptekst en voettekst, nummering, marges en afdrukstand zijn enkele eigenschappen die behorend tot de pagina-opmaakprofielen. In LibreOffice Writer is het mogelijk om op elk punt in uw document een blanco titelpagina in te voegen of een bestaande pagina als een titelpagina op te maken door het invoegen van een pagina-einde gevolgd door een pagina-opmaakprofiel naar keuze of door het pagina-opmaakprofiel op de cursorpositie te veranderen.

Notitiepictogram

Als u het pagina-opmaakprofiel Standaard (of een ander) voor uw document gebruikt, kunt u als u wilt een koptekst/voettekst toevoegen aan de eerste pagina door de optie Zelfde inhoud op de eerste pagina uit te schakelen op het tabblad Koptekst of Voettekst in het dialoogvenster Pagina opmaakprofiel en dan de koptekst of voettekst toe te voegen. U kunt dan een andere koptekst/voettekst toevoegen aan de andere pagina's van het document.


Om de eerste pagina van het document naar een titelpagina te converteren

 1. Plaats de cursor op de eerste pagina,

 2. Kies op de menubalk Opmaak - Titelpagina...

 3. Selecteer Bestaande pagina's converteren naar titelpagina's

 4. Selecteer het opmaakprofiel in het gedeelte Pagina-eigenschappen bewerken

Notitiepictogram

Standaard selecteert LibreOffice het pagina-opmaakprofiel Eerste pagina.


 1. Stel de herstelopties van de paginanummering in.

 2. Klik op OK.

Dit zal het huidige pagina-opmaakprofiel wijzigen in Eerste pagina en de volgende pagina's zullen het pagina-opmaakprofiel Standaard paginahebben.

Om ergens in het document een titelpagina in te voegen

Plaats de cursor daar waar u een nieuwe titelpagina wilt invoegen.

 1. Kies op de menubalk Opmaak - Titelpagina.

 2. Selecteer Nieuwe titelpagina's invoegen

 3. Stel het aantal in te voegen titelpagina's in en

 4. Stel de locatie van de titelpagina in door het paginanummer in te stellen in het keuzevakje.

 5. Stel de herstelopties van de paginanummering in.

 6. Klik op OK

Dit zal een pagina-einde invoegen en het huidige pagina-opmaakprofiel wijzigen in Eerste pagina. De volgende pagina's hebben het pagina-opmaakprofiel Standaard opmaakprofiel.

Om een titelpagina te verwijderen:

U kunt een titelpagina niet verwijderen. U moet het pagina-opmaakprofiel Eerste paginawijzigen naar om het even welk ander gewenst pagina-opmaakprofiel.

 1. Plaats de cursor op de pagina waar u het profiel wilt wijzigen

 2. Selecteer op de Zijbalk Instellingen van de Zijbalk - Stijlen en opmaak.

 3. Selecteer het pictogram Pagina-opmaakprofielen uit Stijlen en opmaak.

 4. Selecteer het pagina-opmaakprofiel uit de lijst profielen die u wilt toepassen.

 5. Dubbelklik op het pagina-opmaakprofiel dat u wilt toepassen.

Help ons, alstublieft!