Overzicht invouwen

Verbergen en weergeven van alle inhoud onder kopjes, inclusief tekst, afbeeldingen, tabellen, kaders, vormen en tekstvakken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies - LibreOffice Writer/Web) - Beeld en selecteer het keuzevakje Toon de knop Zichtbaarheid overzichtsinhoud.

Open de Navigator (F5) en geef het item Koppen weer. Beweeg de muis over een kop en open het contextmenu. Selecteer het submenu Overzicht invouwen.


Gebruik deze functie om selectief inhoud te verbergen en weer te geven onder alle alinea's met een overzichtsniveau dat niet gelijk is aan nul, meestal koppen. In grote documenten kunt u snel naar de juiste positie bladeren voor bewerken en lezen.

Gebruik Overzicht invouwen met de Navigator

Alle opdrachten voor het vouwen van overzichten in de navigator worden weergegeven in het contextmenu van de Koppen-items. Open het contextmenu van een kop en kies Overzicht invouwen.

Pictogram Koppen

Pictogram Koppen

Alles invouwen

Verbergt alle inhoud voor de geselecteerde kop en zijn subkoppen. Kopteksten op hetzelfde niveau op hetzelfde niveau worden niet verborgen. Indien toegepast op de hoofdingang van Koppen van de navigator, worden alleen de documentkoppen weergegeven.

Alles uitvouwen

Koppen en de inhoud van de tussenkoppen worden weergegeven in het documentgebied. Indien toegepast op het hoofditem van Koppen van de navigator, wordt het document volledig weergegeven.

Wisselen

Wisselt het invouwen van het overzicht van het geselecteerde item.

Gebruik Overzicht invouwen met de muis

Boven een Kop

Druk op en plaats de muisaanwijzer boven de kop. Een pijl in de linkermarge geeft een visuele aanwijzing.

Wanneer de afbeelding van de muisaanwijzer verandert in een handaanwijzer, zijn de volgende opdrachten mogelijk:

Pijlen in de linkermarge

Plaats de muis in de linkermarge naast een kop. Er verschijnt een pijl als er inhoud wordt weergegeven.

Opslaan van vouwstatus van documentoverzicht

Documenten die zijn opgeslagen in Open Document-indeling (.odt) behouden de huidige instellingen van verborgen en weergegeven inhoud op het moment van de opslagopdracht.

note

De inhoud van het document wordt niet beïnvloed door de vouwinstellingen.


Afdrukken en exporteren naar PDF met Overzichtsinhoud invouwen

Om het volledige document af te drukken of te exporteren, stelt u het invouwen van tevoren in op Alles uitvouwen.

warning

De inhoud van ingevouwen overzichten wordt niet afgedrukt of geëxporteerd naar PDF.


Help ons, alstublieft!