Adreslijst selecteren

Selecteer de adreslijst die u voor de standaardbrief wilt gebruiken en klik dan op OK.

Invoegen

Selecteer het databasebestand met de adressen die u als een adreslijst wilt gebruiken. Als het bestand meerdere tabellen bevat, verschijnt het dialoogvenster Tabel selecteren.

Maken

Opent het dialoogvenster Nieuwe adreslijst waarin u een nieuwe adreslijst kunt maken.

Filteren

Opent het dialoogvenster Standaardfilter waar u filters op de adreslijst kunt toepassen, zodat alleen de gewenste ontvangers weergegeven worden.

Bewerken

Opent het dialoogvenster Nieuwe adreslijst waarin u de geselecteerde adreslijst kunt bewerken.

Tabel wijzigen

Opent het dialoogvenster Tabel selecteren waarin u een andere tabel voor de standaardbrief kunt selecteren.

Help ons, alstublieft!