Adresblok selecteren

Selecteer, bewerk of verwijder de lay-out van een adresblok voor de standaardbrief.

Selecteer uw gewenste adresblok

Selecteer het blok in de lijst dat u voor standaardbriefadressen wilt gebruiken, en klik dan op OK.

Nooit land/gebied opnemen

Sluit land- of gebiedsinformatie van het adresblok uit.

Altijd land/gebied opnemen

Neemt land- of gebiedsinformatie in het adresblok op.

Alleen land/gebied opnemen indien niet:

Neemt alleen land- of gebiedsinformatie in het adresblok op als de waarde verschilt van de waarde die u in het tekstvak invoert.

Voer de tekenreeks voor land/gebied in die niet afgedrukt zal worden.

Nieuw

Opent het dialoogvenster Nieuw adresblok waarin u een nieuwe adresblok-layout kunt bewerken.

Bewerken

Opent het dialoogvenster Adresblok bewerken waarin u de geselecteerde adresblok-layout kunt bewerken.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde adresblok-layout.

Help ons, alstublieft!