Samengevoegd document opslaan

De output van de mailing in een bestand opslaan.

Opslaan als opties

Als één groot document opslaan

Slaat het samengevoegde document als één bestand op.

Als individuele documenten opslaan

Slaat het samengevoegde document op als een afzonderlijk bestand voor iedere ontvanger. De bestandsnamen van de documenten worden samengesteld uit de naam die u invoert, gevolgd door een onderstrepingsteken en het nummer van de huidige record.

Van

Selecteert een bereik van records dat begint met het recordnummer in het vak Van en eindigt met het recordnummer in het vak Tot.

Van

Voer het nummer in van de eerste record die in de standaardbrief moet worden opgenomen.

Tot

Voer het nummer in van de laatste record die in de standaardbrief moet worden opgenomen.

Document opslaan

Slaat de documenten op.

Help ons, alstublieft!