Nieuwe adreslijst

Voer nieuwe adressen in of bewerk de adressen voor standaardbrievendocumenten. Wanneer u op OK klikt, verschijnt er een dialoogvenster waarin u kunt opgeven waar de adreslijst opgeslagen moet worden.

Adresgegevens

Voer de veldinhoud voor elke ontvanger van de standaardbrief in of wijzig de inhoud.

Itemnummer weergeven

Klik op de knoppen om door de records te navigeren of voer een recordnummer in om een record weer te geven.

Nieuw

Voegt een nieuw leeg record aan de adreslijst toe.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde record.

Zoeken

Opent het dialoogvenster Item zoeken. U kunt het dialoogvenster openlaten terwijl u de items bewerkt.

Aanpassen

Opent het dialoogvenster Adreslijst aanpassen waarin u velden kunt herschikken, hernoemen, toevoegen en verwijderen.

Help ons, alstublieft!