Velden vergelijken

Vergelijkt de logische veldnamen van het layout-dialoogvenster met de veldnamen in uw database wanneer u nieuwe adresblokken of een begroeting maakt.

Overeenkomend met veld:

Selecteer een veldnaam in uw database voor elk logisch veldelement.

Adresblok voorbeeld

Toont een voorbeeld van de waarden van de eerste gegevensrecord.

Help ons, alstublieft!