Item zoeken

Zoekt naar een record of ontvanger in de adreslijst voor de standaardbrief.

Zoeken

Voer de zoekterm in.

Alleen zoeken in

Beperkt de zoekopdracht tot één gegevensveld.

Selecteer het gegevensveld waar u naar de tekst wilt zoeken.

Zoeken

Toont het volgende record dat de zoektekst bevat.

Help ons, alstublieft!