Kopiƫren naar

Specificeer extra e-mailontvangers voor de standaardbrief.

CC

Voer de ontvangers van e-mailkopieƫn in, gescheiden door een puntkomma (;).

BCC

Voer de ontvangers van blinde e-mailkopieƫn in, gescheiden door een puntkomma (;).

Help ons, alstublieft!