Assistent Standaardbrief - Adressen

Geef de ontvangers van de standaardbrief op, evenals de lay-out van het adresblok.

Notitiepictogram

De Assistent Standaardbrief wordt op deze pagina geopend als u de Assistent in een tekstdocument start dat al adresdatabasevelden bevat. Als de Assistent direct op deze pagina wordt geopend, verandert de naam van de knop Adreslijst selecteren in Andere adreslijst selecteren.


Notitiepictogram

De titel van deze pagina is Adresblok invoegen voor brieven en Selecteer adreslijst voor e-mailberichten.


Adreslijst selecteren

Opent het dialoogvenster Adressenlijst selecteren, hier kunt u een gegevensbron voor de adressen selecteren, nieuwe adressen toevoegen of een nieuwe adressenlijst typen.

Waarschuwingspictogram

Als u records bewerkt in een gegevensbron, bijvoorbeeld een Calc-werkblad, dat momenteel in gebruik is voor samenvoeging, zijn deze wijzigingen niet zichtbaar in de samenvoeging.


Dit document moet een adresblok bevatten

Voegt een adresblok aan de standaardbrief toe.

Selecteer de gewenste lay-out voor het adresblok.

Waarschuwingspictogram

Als u Dit document bevat een adresblok selecteert, worden de derde en vierde substap ingeschakeld op deze pagina. Vervolgens moet u de adresblok-elementen en de veldnamen koppelen die in de e-mail gebruikt worden.


Regels onderdrukken die alleen lege velden bevatten

Schakel deze optie in om lege regels uit het adres te laten.

Meer

Opent het dialoogvenster Adresblok selecteren.

Velden vergelijken

Opent het dialoogvenster Velden vergelijken.

Waarschuwingspictogram

Behalve wanneer alle adres-elementen overeenkomen met een kolomkop, kunt u de assistent niet beëindigen met de knop Einde of voortgaan met de vierde stapvan de assistent.


(Bladerknoppen)

Gebruik de bladerknoppen om de informatie in het vorige of volgende gegevensrecord te bekijken.

Assistent Standaardbrief - Een begroeting maken

U kunt ook op de knop Einde drukken en de Standaardbrief balkgebruiken om het proces van standaardbrief te beëindigen.

Help ons, alstublieft!