Assistent Standaardbrief - Basisdocument selecteren

Specificeer het document dat u als basis voor de standaardbrief wilt gebruiken.

Het huidige document gebruiken

Gebruikt het huidige Writer-document als de basis voor de standaardbrief.

Een nieuw document maken

Maakt een nieuw Writer-document dat voor de standaardbrief gebruikt kan worden.

Met bestaand document beginnen

Selecteer een bestaand Writer-document dat als basis voor de standaardbrief gebruikt moet worden.

Bladeren

Zoek het Writer-document dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op Openen.

Beginnen met een sjabloon

Selecteer de sjabloon met behulp waarvan u uw standaardbrief wilt maken.

Bladeren

Open een dialoogvenster om een sjabloon te selecteren.

Beginnen met een onlangs opgeslagen begindocument

Gebruik een bestaande standaardbrief als de basis voor een nieuwe.

Selecteer het document.

Volgende stap: Assistent Standaardbrief - Selecteer documenttype

Help ons, alstublieft!