Assistent Standaardbrief

Start de assistent Afdruk samenvoegen om standaardbrieven te maken of e-mailberichten naar veel ontvangers te verzenden.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Assistent Standaardbrief

Klik op het pictogram Standaardbrief op de werkbalk Standaardbrief:

Klik op het pictogram Standaardbrief op de werkbalk Tabelgegevens:

Pictogram

Standaardbrief


Alvorens de Assistent Standaardbrieven te starten, kunt u het overzicht van het proces van een standaardbrief hier lezen:

Een standaardbrief maken

Assistent Standaardbrief - Basisdocument selecteren

Specificeer het document dat u als basis voor de standaardbrief wilt gebruiken.

Assistent Standaardbrief - Selecteer documenttype

Specificeer het type standaardbrief dat u wilt maken.

Assistent Standaardbrief - Adressen

Geef de ontvangers van de standaardbrief op, evenals de lay-out van het adresblok.

Assistent Standaardbrief - Een begroeting maken

Specificeer de eigenschappen voor de begroeting. Als de standaardbriefdatabase informatie over het geslacht bevat, kunt u een andere begroeting opgeven op basis van het geslacht van de ontvanger.

Assistent Standaardbrief - Lay-out aanpassen

Bepaal de positie van de adresblokken en begroeting op de documenten.

Annuleren

Als u op Annuleren klikt, wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat de wijzigingen worden opgeslagen.

Vorige

De selecties bekijken die in het dialoogvenster van de vorige stap zijn opgegeven. De huidige instellingen blijven ongewijzigd. Deze knop kan alleen worden geactiveerd vanaf pagina twee.

Volgende

Klik op de knop Volgende, waarna de huidige instellingen in het dialoogvenster in de Assistent worden gebruikt en wordt doorgegaan met de volgende stap. Als u bij de laatste stap bent, wordt deze knop gewijzigd in Maken.

Eerste stap: Assistent Standaardbrief - Basisdocument selecteren.

Help ons, alstublieft!