Positie (Listopmaakprofielen - Oud)

Opties voor inspringen, spatiëring en uitlijning instellen voor nummeringssymbolen, zoals cijfers of opsommingstekens, voor geordende en ongeordende lijsten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..


Niveau

Selecteer de niveaus die u wilt wijzigen. Selecteer “1-10” om de opties op alle niveaus toe te passen.

note

LibreOffice Writer gebruikt de positieregelaars die hier worden getoond bij het openen van documenten die een andere methode gebruiken voor positionering en tussenruimte. Zie Positie (lijstopmaakprofielen) voor standaardinstellingen.


Positie en afstand

Inspringen

Voer de hoeveelheid ruimte in die moet worden opengelaten tussen de linkerpaginamarge (of de linkerrand van het tekstobject) en de linkerrand van het nummeringsgebied. Als het huidige alinea-opmaakprofiel een inspringing gebruikt, wordt het aantal dat u hier invoert toegevoegd aan de inspringing.

Relatief

Laat het huidige niveau inspringen ten opzichte van het vorige niveau in de lijsthiërarchie.

Breedte van nummering

Voer de breedte van het nummeringsgebied in. Het nummeringsymbool kan in dit gebied links, in het midden of rechts staan.

Uitlijning van nummering

Lijnt het nummeringsymbool links, in het midden of rechts uit in het nummergebied. De positie kan worden aangepast om de minimale ruimte te behouden.

note

Met de optie Uitlijning van nummering wordt niet de uitlijning van de alinea ingesteld.


Standaard

Stelt de waarden voor de inspringing en afstand opnieuw in op de standaardwaarden.

Voorbeeld

Toont een voorbeeld van de huidige selectie.

Laden/Opslaan

Slaat een nummeringsformaat voor koppen op of laadt het. Opgeslagen nummeringsformaten zijn beschikbaar om in een ander tekstdocument te laden.

note

De knop Laden/Opslaan is alleen beschikbaar voor kopnummering. Gebruik lijstopmaakprofielen om de opmaak voor geordende of ongeordende lijsten op te slaan.


Herstellen

Herstelt wijzigingen die in het huidige tabblad zijn aangebracht, naar de wijzigingen die van toepassing waren toen dit dialoogvenster werd geopend.

Toepassen

Past wijzigingen toe op alle tabbladen zonder het dialoogvenster te sluiten. Kan niet ongedaan worden gemaakt met Herstellen.

Dit besturingselement verschijnt alleen bij het wijzigen van een lijstopmaakprofiel.

Help ons, alstublieft!