Ga naar pagina

Opent een dialoogvenster om in te voeren welk paginanummer moet worden weergegeven.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Op de Menubalk:

Kies Bewerken - Ga naar pagina.

Vanuit de gebruikersinterface met tabbladen:

Kies Menu Start - Ga naar pagina.

Vanuit de werkbalken:

Pictogram Ga naar pagina

Ga naar pagina

Vanaf het toetsenbord:

+G

Vanuit de Statusbalk:

Klik op het gedeelte Paginanummer.


Voer het paginanummer in of gebruik het draaiveld om de weer te geven pagina te definiƫren.

note

Het paginanummer dat is ingevoerd in het dialoogvenster Ga naar pagina is absoluut binnen het document en komt mogelijk niet overeen met het paginanummer dat wordt weergegeven door het paginanummeringsschema.


Help ons, alstublieft!