Verwijzing

Een submenu dat mogelijkheden biedt om voetnoten, eindnoten, indexitems en bibliografische items te bewerken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bewerken - Referentie.


Voetnoot of Eindnoot

Bewerkt het geselecteerde voet- of eindnootanker. Klik vóór de voet- of eindnoot, en kies dan deze opdracht.

Indexitem

Hiermee kunt u het geselecteerde indexitem wijzigen. Klik voor of in het indexitem en kies vervolgens deze opdracht.

Bibliografisch item

Bewerkt het geselecteerde literatuurlijstitem.

Help ons, alstublieft!