Toegankelijkheidscontrole

Bekijk veelvoorkomende toegankelijkheidsproblemen in het document en ondersteuning voor PDF/UA-specificaties in het dialoogvenster PDF-export.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Extra - Toegankelijkheidscontrole.

Selecteer Bestand - Exporteren als PDF - Algemeen - Universele toegankelijkheid (PDF/UA) en klik op OK.


Het hulpmiddel Toegankelijkheidscontrole doorloopt de documentstructuur en verzamelt alle mogelijke toegankelijkheidsproblemen. De controle kan handmatig worden uitgevoerd via het menu of wordt geactiveerd na het dialoogvenster PDF-export, wanneer de PDF/UA-ondersteuning is ingeschakeld.

Dialoogvenster Toegankelijkheidscontrole

Het dialoogvenster Toegankelijkheidscontrole toont een lijst met alle problemen die in het tekstdocument zijn gevonden.

Ga naar probleem

Klik op de knop om naar de pagina te springen en het object of probleem te selecteren dat aandacht vraagt voor toegankelijkheid.

Algemene toegankelijkheidscontroles

De controles die momenteel worden uitgevoerd zijn:

Help ons, alstublieft!